Những người Canadians không muốn Canada theo gót ông Trump

Ottawa: Trong ngày thứ ba 10 tháng 10, khi thủ tướng Trudeau lên đường qua Hoa Thịnh Đốn  với mục tiêu là xiết chặt  mối dây liên hệ giữa Canada và Hoa Kỳ, đồng thời tham dự cuộc thảo luận lần thứ tư về  việc sửa đổi lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ,  thì kết quả của một cuộc thăm dò đã được công bố.

Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Ekos cho cơ quan thông tấn Canadian Press, thì trong khi tổng thống Trump chủ trương ” Hoa Kỳ trên hết” thì đa số những người Canadians được hỏi ý kiến, đã không muốn theo gương ông Trump, không muốn “Canada First”.

60 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã không muốn theo bước chân của người láng giềng  “ỷ lớn ăn hiếp nhỏ”.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, 82 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến không tán đồng những hành xử của ông Trump, trong khi 52 phần trăm những người này không muốn thủ tướng Trudeau bắt chước theo ông Trump.

Tin tức khác...