Những người Canadians có khuyết tật, sẽ được trợ cấp $600 miễn thuế

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu 5 tháng 6 tại Ottawa, thủ tướng Justin Trudeau loan báo là để giúp đỡ những người khuyết tật trong thời đại dịch COVID-19, chính quyền liên bang sẽ trợ cấp cho những người này một số tiền $600 và tiền này sẽ không phải khai thuế.
Những người tật nguyền sẽ nhận được số tiền $600 vào đầu tháng 6.
Những người có khuyết tật, được chính quyền công nhận, số tiền $600 sẽ tự động chuyển vào trương mục cho những người này.
Chính quyền liên bang dự trù sẽ bỏ ra 548 triệu dollars, tài trợ cho 1.2 triệu người có khuyết tật ở Canada.

Tin tức khác...