Những người Canadians chi ra gần 6 tỷ dollars mua cần sa.

Toronto: Theo bản tin của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ bảy ngày 25 tháng 8, thì những cư dân ở Canada đã bỏ ra 5.7 tỷ dollars mua cần sa trong vòng 1 năm, và phần lớn số cần sa này là những cần sa mua bất hợp pháp.
Giá cần sa cũng giảm trên thị trường và chỉ còn ở mức $6.74 một gram.
Cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì số lượng cần sa tiêu thụ ở Canada bao gồm cả số cần sa y khoa, sẽ còn gia tăng cao hơn nữa sau ngày 17 tháng 10, ngày mà chính quyền liên bang cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa ở Canada.

Tin tức khác...