Những người Canadians bị nhiễm covid, hay phải ở nhà trông con có thể nộp đơn xin tiền trợ cấp Ottawa:

Ottawa: Những người Canadians bị buộc không đi làm được vì đại dịch có thể nộp đơn qua mạng, xin tiền trợ cấp từ chính quyền liên bang bắt đầu từ ngày thứ hai 5 tháng 10.
Theo lời bà Diane Lebouthillier, bộ trưởng thuế vụ thì điều quan trọng là những người Canadians có được những trợ cấp tài chánh để bớt đi những thiệt hại vì đại dịch.

Chính quyền đảng Tự Do đã công bố dự luật C-2 nhằm tiếp tục đưa ra những chương trình tài trợ cho những cư dân bị những thiệt hại tài chánh và vẫn không kiếm được việc làm.
Dự luật C -2 vừa được biểu quyết thông qua tại quốc hội.
Chương trình trợ cấp khẩn cấp CERB bắt đầu từ tháng 3 sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9, và chính quyền liên bang đã đưa ra nhiều biện pháp khác cứu nguy.
Tiền trợ cấp phục hồi CRB dành cho những người đã lãnh tiền trợ cấp khẩn cấp CERB, mà không có đủ điều kiện lãnh tiền thất nghiệp EI. Tiền trợ cấp phục hồi CRB cũng bằng tiền CERB là $500 một tuần cho 26 tuần. Những người làm việc tự do, tự làm chủ cũng có thể được lãnh tiền trợ cấp phục hồi, nếu số lợi nhuận của những người này bị giảm sút trên 50 phần trăm vì vi rút.
Chương trình trợ giúp thứ nhì là tiền trợ cấp cho những người bị bệnh không đi làm được hay vì có dương tính với vi rút phải cách ly 2 tuần ở nhà. Tiền trợ cấp bệnh CRSB là $500 một tuần và người ta được lãnh tối đa là $1,000.
Chương trình trợ cấp thứ ba có tên là tiền trợ cấp cho những người phải chăm sóc người thân không đi làm được, CRCB. Tiền trợ cấp CRCB dành cho những bậc cha mẹ phải nghỉ việc ở nhà trông con dưới 12 tuổi, hay phải chăm sóc cho một thân nhân có khuyết tật.. Tiền trợ cấp này cũng là $500 một tuần và kéo dài trong vòng 26 tuần.
Như thế những bà mẹ bắt buộc phải ở nhà trông coi bố mẹ hay những đứa con dưới 12 tuổi, trông coi những đứa con trên 12 tuổi nhưng có khuyết tật cũng được quyền xin tiền CRCB trong vòng nửa năm và mỗi tháng là $2,000.
Ngay cả phải ở nhà trông coi khi đứa con bị nhiễm dương tính covid.
Theo những ước tính có khoảng 700 ngàn người Canadians xin tiền trợ cấp trông coi thân nhân CRCB.
Những người đi thử nghiệm mà có dương tính với covid và phải cách ly 14 ngày, thì trong thời gian phải cách ly có thể xin tiền trợ CBSB cho 2 tuần đó với số tiền là $500 một tuần.

Tin tức khác...