Những khách hàng Canada ào ạt đến mua hàng trong ngày Boxing Day

Toronto: Nhiều nhà tài chánh đã phân vân không biết những người Canadians có bắt chước những người Mỹ, là mua hàng trong ngày Black Friday hơn là mua hàng trong ngày Boxing Day.?
Số hàng ngàn chục ngàn người đi mua hàng trong ngày 26 tháng 12 vừa qua, mà nhiều người đã đi thật sớm, từ những lúc 1 hay 2 giờ sáng, cho thấy là khuynh hướng đi mua sắm của những người Canadians vẫn không thay đổi.

Theo ông Elliott Chun của tiệm Best Buy Canada thì Boxing Day vẫn là ngày đông khách nhất của các cửa hàng ở Canada trong một năm, tuy là có nhiều người đã mua quà Gíang Sinh từ tháng 11.

Ngoài những khách hàng đến mua hàng trực tiếp ở tiệm, số người mua hàng trên mạng qua các công ty như Amazon cũng gia tăng.

Trong ngày 26 tháng 12, những đoàn xe dài cả cây số, lan ra đến xa lộ, để chờ vào thương xá Yorkdale, thương xá lớn nhất Toronto, cũng như có những cuộc ẩu đả dành chỗ đậu xe ở thương xá Square One ở thành phố Mississauga.

More Stories...