Những hy vọng trận đại dịch COVID-19 sẽ sút giảm cường độ

Paris: Những công bố trong hôm chúa nhật ngày 12 tháng 4 cho thấy là tuy số người chết vì coronavirus ở nước Pháp lên đến trên 14 ngàn người, nhưng số bệnh nhân phải vào intensive care chỉ có 35 người, đã là những hy vọng là cường độ hoành hoành của coronavirus ở nước Pháp đã sút giảm.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ những lo ngại về sự lan truyền của COVID-19 ở các nhà dưỡng lão: số người chết trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ đã lên đến trên 2,700 người và con số này đã gia tăng mạnh trong hai tuần qua với 450 người chết.
Tại Canada trên 600 nhà dưỡng lão có những người nhiễm COVID-19 mà trường hợp điển hình là 31 người chết ở nhà dưỡng lão Heron ở Quebec và 29 người chết ở nhà dưỡng lão Pinecrest ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...