Những đường dây nói chuyện điện thoại cho những người lớn tuổi sống đơn độc.

Ottawa: Một tổ chức ở thành phố Ottawa đã hy vọng là với một cú điện thoại được gọi đến, có thể giúp những người lớn tuổi quên đi cảnh đơn độc.
Tổ chức có tên là Rural Ottawa South Support Services vừa thiết lập một đường dây điện thoại có tên là “A Frendly Voice”, mà những người lớn tuổi có thể điện thoại vào trò chuyện.
Bà Kelly Dumas, giám đốc điều hành của tổ chức Rural Ottwa South Support Services, đã cho rằng thực sự có những cần thiết cho những dịch vụ trò chuyện như thế.
Bà Dumas nói là có một số đông những người lớn tuổi, sống cô đơn một mình, cần có người nói chuyện an ủi.
Theo bà Dumas thì những người già cô đơn, có thể gọi vào đường dây điện thoại có sẵn và sẽ nói chuyện với một trong số những người thiện nguyện của tổ chức, bất kỳ lúc nào.
Cô đơn còn là một bệnh dịch, nhất là cho những người lớn tuổi.
Những người lớn tuổi có thể gọi số điện thoại 613-692-9992 hay điện thoại miễn phí 1-855-892-9992, 24 tiếng đồng hồ 1 ngày và 365 ngày trong 1 năm.

Tin tức khác...