Những điều mà những người Canadians cần biết về cần sa khi qua biên giới Hoa Kỳ.

Windsor: Mới đây thủ tướng Justin Trudeau đã loan báo là việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 10.
Hợp thức hóa cần sa ở Canada cũng sẽ gây những khó khăn cho những người Canadians , hút cần sa và qua du lịch ở Hoa Kỳ.
Tuy hiện nay có 9 tiểu bang Hoa Kỳ hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, nhưng trên lãnh vực liên bang, cần sa vẫn là 1thứ quốc cấm, và nhân viên an ninh biên giới Mỹ trực thuộc liên bang.
Một du khách có thể bị cấm vào nước Mỹ suốt đời, nếu người này xác nhận với nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ là ông hay bà ta đã từng hút cần sa.
Trường hợp này cũng có thể xảy ra cho thủ tướng Justin Trudeau, khi ông ta đã thú nhận là đã hút cần sa năm hay 6 lần hồi còn trẻ.
Một ngày có khoảng 400 ngàn người Canadians qua lại biên giới Mỹ, và không ít người sẽ bị các nhân viên an ninh Mỹ ở biên giới hỏi là có từng hút cần sa chưa?
Hiện nay hàng chục ngàn người Canadians đã bị cấm không cho vào Mỹ, mà nhiều người có thể chỉ hút cần sa có 1 lần trong đời.
Luật sư Len Saunders, luật sư về di trú ở thành phố Blaine, tiểu bang Washington, giáp giới với tỉnh bang B.C. của Canada đã nói là hiện nay trung bình 1 tuần, ông có hai khách hàng Canadians hút cần sa bị cảnh sát biên giới Mỹ cấm không cho vào Mỹ, mà ông phải đứng ra lo trước tòa.
Cũng theo luật sư Saunders thì một khi Canada cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa thì con số người Canadians bị cấm vào Mỹ còn gia tăng.
Ngoài ra những người làm việc cho các công ty cần sa ở Canada có thể cũng bị cấm vào Mỹ?
Luật sư Saunders cũng nhấn mạnh là nếu nhận hút cần sa dù một lần trong quá khứ, người đó có thể sẽ bị cấm vào Mỹ, và mỗi lần muốn qua, phải làm đơn và đóng lệ phí rất cao..
Cũng theo luậtsư Saunders thì nhiều nhân viên an ninh biên phòng Mỹ, dùng cách thức thẩm vấn để người ta lo sợ thú thiệt là có hút cần sa:
các nhân viên an ninh có thể đe dọa là nếu không nói thật họ sẽ thử máu, tìm chất ma túy cần sa, hay cho thử máy xem mình có nói dối hay không (lie detector)..mà theo luật sư Saunders thì đây chỉ là những cách đe dọa, các nhân viên an ninh Mỹ không có quyền đè người ta ra thử, mà họ có máy đâu mà thử?
Tuy không cổ võ cho người ta nói dối, nhưng qua cuộc phỏng vấn thì luật sư Saunders đã nhấn mạnh là đừng bao giờ nhận mình hút cần sa hết với nhân viên an ninh biên phòng Mỹ cho dù chuyện đó có thật hay không? bác bỏ hết và đừng sợ khi bị các nhân viên này đe dọa thử nghiệm.

Tin tức khác...