Những di dân đến Quebec phải thông thạo tiếng Pháp trong 3 năm.

thủ lãnh đảng CAQ

Montreal: Cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Quebec sẽ diễn ra trong ngày đầu tháng 10 sắp đến.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý, thì một đảng mới thành lập gọi là đảng Liên Minh cho Tương Lai ( Coalition Avenir Quebec, CAQ) có hy vọng sẽ hạ đảng cầm quyền Tự Do của thủ hiến Philipe Couillard, và nắm quyền.
Một trong những chủ trương của đảng CAQ là những di dân đến tỉnh bang Quebec sẽ phải học và phải thông thạo tiếng Pháp trong vòng 3 năm. Nếu không thông thạo, thì người này sẽ phải rời khỏi tỉnh bang Quebec.
Theo lời ông Francois Legault, thủ lãnh đảng CAQ, thì nếu đảng CAQ lên nắm quyền, chính quyền đảng CAQ sẽ phát cho những di dân mới đến 1 thẻ thường trú nhân tạm thời, và những người này nếu không biết tiếng Pháp, sẽ phải đi học và sẽ phải thi: nếu không đậu thì những người này sẽ phải rời Quebec.
Ông thủ lãnh Legault cũng nói là đảng CAQ không chủ trương tách rời khỏi Canada, mà chỉ muốn bảo vệ tiếng Pháp.
Cũng theo ông Legault thì 56 phần trăm những di dân đến Quebec không biết nói tiếp Pháp và 26 phần trăm số di dân này sau đó đã di chuyển qua một tỉnh bang khác.

Tin tức khác...