Những con nai bị kẹt vào lưới túc cầu

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng giêng, chính quyền thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario đã cho tháo gỡ tất cả những lưới chăng ở khung thành của những sân túc cầu trong thành phố trước khi mùa đông đến, và cũng kêu gọi các đội túc cầu trong thành phố, cũng làm chuyện tương tự.
Những tin tức mới đây cho biết là một con nai đã bị vướng sừng vào lưới ở một khung thành trong sân túc cầu trong thành phố Hamilton.
Con nai sau đó bị thương tích nặng, đến nỗi cơ quan bảo tồn thiên nhiên trong thành phố đã quyết định phải chích thuốc cho nó chết.
Cũng theo những tin tức loan báo từ tổ chức bảo vệ súc vật thì hàng năm, chính quyền thành phố Hamilton đã giải cứu từ 5 con nai cho đến 6 con nai bị vướng vào lưới túc cầu.

Tin tức khác...