Thành phố Toronto trong cái lạnh cóng mùa đông

Toronto: Với nhiệt độ tiếp tục xuống thấp trong những ngày cuối tuần, giới chức y tế của thành phố Toronto đã lên tiếng báo động về thời tiết lạnh cực kỳ lần thứ nhì ở thành phố này trong mùa đông năm nay.
Lệnh báo động đã bắt đầu vào ngày thứ bảy 12 tháng giêng, khi nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió đã xuống đến mức trừ 20 độ C.
Một trung tâm chống lạnh đã được thiết lập ở tòa thị chính thành phố Toronto, mở cửa 24 tiếng trên 24 tiếng cho những người không nhà, muốn trốn cái lạnh.

Tin tức khác...