Những con heo con biết bơi

Quesnel, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 25 tháng 8, người ta đã tìm thấy 4 con heo con mới sinh có 7 tuần, đã mất tích trong một trại chăn nuôi bên bờ sông Fraser River, trong tỉnh bang British Columbia.
Bà Stephanie Bird, chủ nông trại Slow Train , nằm cách thị trấn Quesnel trong tỉnh bang B.C. khoảng 25 cây số về hướng nam đã thấy mất đi 4 con heo con trong chuồng.
Bà cùng ông chồng chạy đi tìm kiếm, đến cả các nông trại xung quanh, nhưng vẫn không tìm ra.
Ông chồng của bà nghĩ là những con heo con này đã bơi ngang qua con sông Fraser và đến bờ bên kia, nhưng bà Bird nghĩ là những con heo con này không biết bơi, cho đến khi bà Bird đăng trên Face book thì có một người ở bên kia sông trả lời là họ thấy những con heo con này.
Những con heo đã bơi qua sông và đi vào rừng 7 cây số, trước khi người ta tìm bắt được: họ chỉ bắt được 3 con còn 1 con thấy người đến bắt, nó bèn bơi ngược qua sông trở về nông trại.

Tin tức khác...