Những chủ tiệm người Việt dũng cảm đương đầu với bọn cướp cạn gốc Phi châu.

Melbourne, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng chạp, một nhóm chủ nhân người Việt của những cơ sở thương mại Việt trong thành phố Melbourne, xứ Úc Đại Lợi, đã tự đứng ra chống lại một nhóm ăn cướp người Phi Châu, không kêu cứu cảnh sát.
Nhóm cướp cạn người Phi Châu này đến trước cửa nhà hàng Sông Hương ở trên đường St Albans trong thành phố Melbourne.
Chúng gây sự bằng cách xin thuốc hút một người đàn ông Việt. Ông này không cho, chúng bèn đánh người đàn ông này gây thương tích, và xông vào tiệm,cướp điện thoại không giây và ví của khách hàng.
Sau đó chúng ra ngoài trấn trước cửa tiệm không cho khách hàng vào.
Chủ nhân của một số cửa hàng xung quanh đã hợp lực đánh đuổi bọn côn đồ.
Trong cuốn video thâu được, người ta thấy những người chủ tiệm xách những chiếc ghế, liệng vào đám côn đồ đang ngồi trước cửa nhà hàng.

Tin tức khác...