Những buổi thực hành dùng cần sa cho những người lớn tuổi.

Barrie: Tuy chính quyền liên bang mới hứa hẹn là sẽ cho lưu hành cần sa tại Canada trong năm nay, hàng loạt những tiệm cần sa bất hợp pháp đã mở ở nhiều nơi trên  toàn Canada, và nhiều công ty cổ phần chứng khoán chuyên về việc trồng cần sa cũng đã được thành lập. Một công ty trồng cần sa Canopy Growth Corp  đã  có cổ phiếu mua bán trên thị trường chứng khoán Toronto mà trị giá gần 2 tỷ dollars!

Thêm vào đó, mới đây có những lớp thực hành  chỉ dẫn những người lớn tuổi cách dùng cần sa, tại thành phố Barrie, phía bắc của thành phố Toronto.

Theo ông Rick Gillman của công ty CanCann Consulting  thì các lớp dạy thực hành dùng cần sa của công ty này đã thu hút những người từ 80 tuổi cho đến 90 tuổi, về cách dùng cần sa một cách tốt đẹp.

Cần sa đã được dùng để chữa một số bệnh như bệnh suy thoái tâm thần PTSD, bệnh sưng khớp và bệnh động kinh (epilepsy)

Tin tức khác...