Những bữa ăn miễn phí cho công chức liên bang Mỹ

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ năm 24 tháng giêng, thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về hai dự luật nhằm tìm cách để mở cửa lại những hoạt động của chính quyền, sau 34 ngày một phần chính quyền Mỹ đã tạm đóng cửa.
Một dự luật của phe Cộng Hòa trong đó bao gồm việc chuẩn y 5.7 tỷ dollars cho việc xây tường biên giới và cho phép 700 ngàn người trẻ thuộc nhóm Dreamers được ở lại Mỹ thêm 3 năm nữa.
Một dự luật của đảng Dân Chủ trong đó chuẩn y 1.3 tỷ dollars cho chuyện an ninh biên giới nhưng không có tiền dành cho việc xây tường.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia, thì cả hai dự luật sẽ không kiếm đủ túc số ở thượng viện và như thế sẽ không được thông qua.
Trong khi đó 800 ngàn công chức liên bang: một số bị tạm cho nghỉ việc và một số trong số này có những nhân viên an ninh nội chính TSA, vẫn phải đi làm và không được trả lương.
Tính đến ngày mai thứ sáu 25 tháng giêng, và nếu cuộc đóng cửa chính quyền vẫn còn tiếp tục, thì những người công chức này đã không được trả lương lần thứ nhì( mỗi hai tuần 1 lần).
Rất nhiều gia đình các công chức đã gặp khó khăn : không có tiền trả nợ nhà, nợ thẻ tín dụng, tiền mua sắm chi tiêu hàng ngày.
Theo báo USA Today thì hiện nay ở nhiều thành phố, những nhà mạnh thường quân, những chủ nhà hàng… đã thiết lập những địa điểm mà những công chức liên bang và gia đình có thể đến ăn uống miễn phí.

Tin tức khác...