Cảnh sát tìm thân nhân của một phụ nữ Việt không nhà, vừa bị xe đổ rác cán chết.

Bà Hằng Võ

Toronto: Theo bản tin phổ biến hôm thứ tư ngày 23 tháng giêng, sở cảnh sát thành phố Toronto đang nhờ công chúng tìm kiếm dùm thân nhân của một phụ nữ Việt, không nhà, bị xe đổ rác cán chết, khi bà ta nằm ngủ trên một lỗ sưởi trong con hẻm ở trung tâm thành phố Toronto.
Theo bản tin thì nạn nhân là bà Hằng Võ, 58 tuổi, là một người không gia cư, đã ngủ trên con hẻm của đường University Avenue gần đường Adelaide Street West vào sáng sớm hôm thứ ba 15 tháng giêng, và bị một xe đổ rác de xe vào ngõ hẻm và cán chết bà này.
Hiện nay sở cảnh sát thành phố vẫn chưa tìm ra thân nhân của nạn nhân.
Những ai có tin tức về thân nhân bà Võ, xin liên lạc với sở cảnh sát thành phố ở số 416-808-1900.

Tin tức khác...