Nhu cầu dùng ngân hàng thực phẩm từ thiện gia tăng 100 phần trăm ở thành phố Guelph.

Guelph, Ontario: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ hai ngày 9 tháng 4, bà Pauline Cripps, phát ngôn viên của ngân hàng thực phẩm từ thiện thành phố Guelph, the Guelph Food Bank, cho biết là trong vòng 5 năm qua, số người sử dụng hệ thống ngân hàng từ thiện này đã gia tăng lên gấp đôi.
Bà Cripps cho biết hiện nay hàng ngày ngân hàng thực phẩm của thành phố Guelph đã cung cấp thực phẩm cho từ 60 gia đình đến 80 gia đình trong thành phố.
Bà phát ngôn viên cũng nói là số trẻ em sử dụng ngân hàng thực phẩm cũng gia tăng, chiếm 36 phần trăm số người sử dụng.
Trong năm ngoái 2017, ngân hàng thực phẩm thành phố Guelph đã cung cấp 1.6 triệu cân Anh thực phẩm cho những người cần dùng.
Cũng trong tối thứ hai, ông Lloyd Longfield,dân biểu liên bang của thành phố Guelph đã mở một cuộc thảo luận với công chúng, town hall meeting, để tìm giải pháp giải quyết tình trạng nghèo đói trong thành phố.

Tin tức khác...