Chỉ mới có 40 phần trăm cư dân tỉnh bang Quebec khai thuế lợi tức.

Montreal: Ngày cuối tháng 4 sắp về, hạn chót mà cư dân ở Canada phải khai thuế lợi tức. Tuy nhiên tính đến ngày thứ hai 9 tháng 4, và theo sở thuế Quebec thì cơ quan này mới nhận được tờ khai thuế lợi tức của 2.6 triệu cư dân trong tỉnh bang.
Chỉ còn 3 tuần nữa là hết hạn và tổng cộng 6.5 triệu cư dân trong tỉnh bang sẽ phải nộp giấy khai thuế.
Trong những ngày cuối tuần qua, các sinh viên của trường đại học UQAM (Université du Québec à Montréal), đã khai thuế miễn phí cho những người nghèo và có khoảng 800 đã đến xin khai thuế miễn phí.
Theo anh Xavier Chartrand , người đứng ra tổ chức việc khai thuế miễn phí, thì các sinh viên đã làm việc này để giúp đỡ cộng đồng.
Những sinh viên khai thuế miễn phí là những sinh viên đang học ngành kế toán, với sự trợ giúp của các giáo sư trong phân khoa này.
Theo các nguồn tin báo chí thì 90 phầm trăm những giấy khai thuế lợi tức ở tỉnh bang Quebec, đã được nộp qua mạng ImpôtNet Quebec và những giấy khai thuế sẽ được kiểm kê trong vòng 3 tuần.

Tin tức khác...