Nhóm Đại Gia Đình Người Việt Southwest Houston và vùng phụ cận

Nhóm Đại Gia Đình Người Việt Southwest Houston và vùng phụ cận đã tổ chức ngày lễ cúng tân niên theo nghi thức cổ truyền với tế lễ, chiêng trống và múa lân.
Được thành lập năm 1984, khi ấy chỉ có 5-7 gia đình, đến năm 1986 số thành viên càng ngày càng đông. Vì những người thành lập nhóm là những người vượt biển, vượt biên nên mục đích của ngày lễ là để cám ơn những người khuất mặt đã che chở dìu dắt cho họ thành công trên đường vượt biển vượt biên và cũng để tri ân những vong linh đã bỏ mình trên đường vượt biên để tìm tự do.
Nhóm Đại Gia Đình Người Việt Southwest Houston và VPC là một trong những nhóm, hội đoàn đầu tiên ở thành phố Houston, chỉ sau Ban đại diện cộng đồng và sau các hội đoàn Quân đội.
Năm 2000 trở về sau có thể vì tuổi tác đã cao, vì công ăn việc làm nên nhóm sinh hoạt yếu dần và ngưng hoạt động một thời gian dài. Mãi đến năm 2015 các vị trưởng thượng thành lập Nhóm khuyến khích thế hệ trẻ giữ truyền thống và từ đó Nhóm hoạt động trở lại.
Hiện nay anh Huỳnh Văn Sơn là Nhóm trưởng và cũng là trưởng ban tổ chức.

Bạch Cúc

Tin tức khác...