Nhiều nhà bị lụt ở thành phố Gatineau sẽ không được phép xây cất lại

Gatineau: Trong cuộc họp hôm thứ ba ngày 23 tháng 5, chính quyền  thành phố Gatineau cho biết là nhiều căn nhà  đã bị lụt, và ở trong khu vực gọi là “vùng bị lụt” ( flood zone), sẽ không được phép xây cất trở lại.

Có khoảng 1,800 căn nhà nằm trong khu vực “lụt” ở thành phố Gatineau  và người ta chưa biết là có bao nhiêu căn nhà trong số 1,800 căn nhà, sẽ  không được xây cất lại?

Đại diện chính quyền thành phố hứa sẽ  cho tiến hành những thủ tục  phá nhà  cũ và xây nhà  mới một cách nhanh chóng cho những người bị lụt.

Nếu một căn nhà bị lụt và không được xây cất lại, chủ nhân sẽ được bồi thường $250,000 dollars  để  đi xây nhà ở một nơi khác.

Tin tức khác...