Các công trình xây cất ở tỉnh bang Quebec bị đình trệ vì cuộc đình công.

Montreal: Trong sáng hôm thứ tư ngày 24 tháng 5, phần lớn các đại công trình xây cất trong tỉnh bang Quebec đã bị đình trệ vì cuộc đình công toàn diện  của nghiệp đoàn công nhân và nghiệp đoàn các kỹ sư làm việc cho chính quyền tỉnh bang.

Các cuộc thương thảo giữa đại diện cho giới chủ nhân  các công ty và nghiệp đoàn đại diện cho 175 ngàn công nhân ngành xây cất, đã diễn ra suốt đêm hôm thứ ba, nhưng đã không đạt được kết quả.

Bà  bộ trưởng lao động tỉnh bang Quebec đã cho biết chính quyền tỉnh bang sẽ đưa ra dự luật buộc những  công nhân phải đi làm việc lại, vì  một ngày đình công của  những công nhân sẽ làm thiệt hại cho nền kinh tế tỉnh bang 45 triệu dollars.

Tiền lương gia tăng và thời khóa biểu làm việc cố định  là hai đòi hỏi chính của nghiệp đoàn nhân công xây cất.

 

Tin tức khác...