Nhiều công ty Hoa Kỳ khăn gói rời khỏi Trung quốc

Bắc Kinh: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 10, thì qua những cuộc thăm dò mới đây của phòng thương mại Hoa Kỳ ở miền nam Trung quốc, thì 70 phần trăm những công ty Hoa Kỳ có chi nhánh ở Trung quốc, được hỏi ý kiến đã cho biết là họ đang cân nhắc trì hoãn những nguồn đầu tư mới vào các chi nhánh ở Trung quốc và đồng thời chuyển một số cơ sở của các công ty này sang một nước khác.
Chủ nhân của các công ty Mỹ đã nghĩ là họ gặp nhiều khó khăn hơn so với các công ty ngoại quốc khác ở Trung quốc vì cuộc chiến mậu dịch đang diễn ra.
Các công ty Mỹ cho biết họ đang gặp cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ ở Việt Nam, Đức và Nhật, trong khi các công ty Trung Quốc nói họ gặp cạnh tranh cao từ Việt Nam, Ấn Độ, Mỹ và Hàn Quốc.
Các công ty trong lĩnh vực thương mại chịu thiệt nhiều nhất từ thuế quan Mỹ, trong lúc các doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp chịu thiệt nhiều nhất từ thuế quan của Trung Quốc, theo kết quả cuộc khảo sát.
Kết quả cuộc khảo sát cho thêm bằng chứng rằng các tỉnh và thành phố dựa vào xuất khẩu của Trung Quốc đang gặp khó khăn ngày càng lớn.

Tin tức khác...