Nhật Bản điều tra Viện Khổng Tử

Bộ Giáo dục Nhật Bản đã quyết định rà soát hoạt động của các Viện Khổng Tử tại nước này vì lo ngại là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc và nguy cơ bị rò rỉ công nghệ thông qua các chương trình trao đổi.
Theo tờ Nikkei Asia ngày 6.6, các trường đại học có liên kết phải công bố thông tin về nguồn quỹ, số sinh viên tham gia và thông báo các học viện này có can thiệp vào nghiên cứu của trường hay không. Hệ thống Học Viện Khổng Tử ra đời năm 2004, hoạt động phi lợi nhuận với mục đích truyền bá tiếng Hoa và văn hóa Trung Quốc.
Hệ thống này hiện có hơn 500 cơ sở tại hơn 160 quốc gia. Tại Nhật, có 14 đại học tư có Học viện Khổng Tử. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nước dè chừng về hoạt động của Viện Khổng Tử và có biện pháp bắt buộc minh bạch thông tin hoặc cho đóng cửa.

Tin tức khác...