Nhân viên về hưu của công ty Labatt sẽ không còn được cung cấp bia miễn phí suốt đời.

London, Ontario: Một trong những bổng lộc dành cho những nhân viên làm việc cho công ty sản xuất bia Labatt, khi về hưu, là được cung cấp bia miễn phí suốt đời.

Bổng lộc này đã kéo dài hơn 50 năm qua và sẽ bị chấm dứt.

Trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 11, phát ngôn viên của công ty Labatt cho biết là việc cung cấp bia miễn phí cho các nhân viên về hưu, sẽ bị hủy bỏ vào năm 2019. Cũng theo lời người phát ngôn viên thì chi phí cung cấp bia miễn  phí cho các nhân viên về hưu quá tốn kém.

Trong khi đó theo lời của ông  Jim Stirr thì việc cung cấp bia miễn phí cho các cựu nhân viên của công ty Labatt là chuyện nhỏ, so với công lao của họ đã đóng góp cho công ty này trong bao nhiêu năm làm việc.

Labatt trước đây là một công ty làm bia độc lập của Canada, nay đã được bán cho công ty bia  Anheuser Busch của xứ Bỉ. Công ty Anheuser Busch sản suất trên 400 loại bia đủ loại trên toàn thế giới, với số thương vụ hàng năm lên đến 55 tỷ Mỹ kim.

Hiện nay, mỗi nhân viên làm việc và ngay cả khi về hưu cho công ty Labatt, đều được lãnh miễn phí  12 lon bia một tuần hay 624 lon trong một năm.

Tin tức khác...