Nhân viên hệ thống bệnh viện University Health Network không chủng ngừa covid, sẽ bị đuổi

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 8, phát ngôn viên của hệ thống bệnh viện Univeristy Health ở Toronto cho biết là những nhân viên y tế của hệ thống bệnh viện này nếu không chủng ngừa covid sẽ được cho nghỉ hè hai tuần không lương, và sau 2 tuần nếu người này vẫn không chịu chủng ngừa covid thì sẽ bị đuổi luôn.
Cũng trong ngày thứ sáu, phát ngôn viên của hệ thống bệnh viện đại học Toronto cũng cho biết là hiện còn khoảng 900 nhân viên của hệ thống bệnh viện này, chưa chủng ngừa covid.
Và ngày chót để những nhân viên này phải chủng ngừa, để không bị đuổi là ngày 8 tháng 10.
Tính đến ngày thứ bảy 21 tháng 8, co 82.1 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa covid một mũi và 74.7 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Hệ thống bệnh viện đại học Toronto bao gồm nhiều bệnh viện như Toronto General, Toronto Western, Princess Margaret, Toronto Rehab..

Tin tức khác...