Nha sĩ, chuyên viên trị liệu, bác sĩ đo kính vắng khách

Calgary: Theo một bản tin của đài CBC vừa phổ biến thì với sự giảm giá của giá dầu, kéo theo sự  suy thoái của nền kinh tế của thành phố Calgary, đã gây những chao đảo cho nhiều người hành nghề chuyên môn như các nha sĩ, các chuyên viên trị liệu và những bác sĩ đo kính( optometrist).

Hàng ngàn người bị mất việc trong các công ty trong thành phố Calgary, khiến hàng loạt những văn phòng trong các cao ốc thương mại trong thành phố phải đóng cửa. Những người này cũng  là những người có bảo hiểm sức khỏe tư và khi mất việc thì mất luôn những bảo hiểm y tế.

Các nha sĩ, các chuyên viên trị liệu cũng như các bác sĩ đo kính đã phải cắt giảm nhân viên,cầm cự sống trong thời kỳ kinh tế suy thoái, chờ một ngày mai tươi sáng.

Nhiều nhân viên đặc trách về nhân lực ( human resources) cũng cho biết là có nhiều người vẫn cón việc, nhưng những bổng lộc về bảo hiểm y tế tư có thể đã bị cắt giảm.

Nha sĩ Kellen Smith, 34 tuổi, có văn phòng làm việc ở thành phố Calgary trong 8 năm qua, đã cho cắt giảm bớt 1 nhân viên, vì số khách hàng sút giảm. Văn phòng của bà hiện nay chỉ còn một thư ký và hai phụ tá.

Ông Brad Kane, bác sĩ chỉnh xương của trung tâm trị liệu the Calgary Centre for Health cho biết là số thương vụ của văn phòng của ông sút giảm 15 phần trăm kể từ năm 2015 cho đến nay.

Bác sĩ đo kính Paul Dame của văn phòng The Downtown Vision Care cho biết là số lợi nhuận của văn phòng ông đã giảm từ 20 phần trăm cho đến 25 phần trăm trong năm nay, vì khách hàng bị mất việc, đã trì trệ không đi mua kính mới, vẫn xài tạm kính cũ từ nhiều năm trước.

Theo sở Thống Kê Canada thì tỷ lệ thất nghiệp của thành phố Calgary hiện nay là 10.2 phần trăm, mức thất nghiệp cao nhất ở thành phố này từ năm 1994 cho đến bây giờ.

Tin tức khác...