Nguyên nhân nào mà số người Mỹ bị nhiễm COVID-19 gia tăng, nhưng số người chết lại sút giảm?

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 7, số người nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ ngày một gia tăng ở 40 tiểu bang Hoa Kỳ, trong khi số người chết ở Mỹ lại sút giảm.
Các tin tức cũng cho biết là số người phải vào bệnh viện vì nhiễm vi rút lên đến những mức kỷ lục ở các tiểu bang Texas, Arizona và California.
Tính đến nay có trên 2.9 triệu người Mỹ nhiễm vi rút và trong số này có trên 130 ngàn người chết.
Tuy số người nhiễm gia tăng nhưng số người chết sút giảm ở Mỹ vì hai lý do:
– Những người vào bệnh viện gia tăng và bệnh sẽ nặng hơn và họ có thể sẽ chết trong những ngày sau, hay tuần sau.
-Đa số những người nhiễm kỳ này là những người trẻ, cho nên họ có khả năng chống đỡ hiệu quả hơn là những người già, những người sống trong nhà dưỡng lão, mà phần lớn đã chết trong những tháng qua.
Nhiều bệnh viện ở tiểu bang Texas đã gần như không còn chỗ trống vì số bệnh nhân nhiễm vi rút gia tăng.

Tin tức khác...