Giá nhà bán gia tăng 12 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng Toronto (TRREB) phổ biến hôm thứ ba ngày 7 tháng 7 thì số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto đã trên đà phục hồi và giá nhà cũng tiếp tục gia tăng.
Theo bản công bố số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ trong tháng 6 năm nay, cũng chẳng thua gì số nhà bán được trong tháng 6 năm ngoái, trong khi giá nhà cũng gia tăng 12 phần trăm trong vòng 1 năm.
Phóng viên Thời Báo cư ngụ tại thành phố Mississauga trong vùng đại thủ phủ Toronto cũng nhận thấy là số nhà bán được trong thành phố cũng rất nhanh chóng: có nhà nào trương bản bán là trong vòng 1 tuần, những căn nhà này đều bán được.
Theo bà Lisa Patel, chủ tịch của hội đồng những nhà địa ốc khu vực Toronto thì số nhà và giá nhà sẽ tiếp tục gia tăng trong 6 tháng cuối của năm 2020?
Giá trung bình một căn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto hiện nay là $930,869.

Tin tức khác...