Nguy cơ thiếu xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto:Hãy quên việc xem giá xăng đắt hay rẻ ở các trạm xăng, mà có thể cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto sẽ phải chạy vòng quanh, xem trạm xăng nào còn xăng bán?
Theo các tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 4 tháng 10, thì các trạm xăng ở từ thành phố Hamilton lên đến thành phố Montreal có thể sẽ không được cung cấp đủ xăng bán cho khách hàng, khi số lương xăng dầu dẫn qua hệ thống  The Trans Northern Pipeline bị cắt giảm 10 phần trăm.

Hệ thống ống dẫn xăng dầu này là nguồn cung cấp xăng cho toàn vùng và cho  cà phi trường Pearson ở Mississauga và phi trường Pearson ở thành  phố Montreal.

Theo nhận định của ông Dan McTeague, một chuyên gia chuyên ước đoán giá xăng dầu thì sẽ có những gián đoạn trong việc cung cấp xăng cho người sử dụng xe.

Chủ nhân của những cây xăng từ Hamilton đến Montreal đã được thông báo là họ sẽ được cung cấp xăng theo những chỉ định (allocation), chứ không được cung cấp đầy đủ như trước.

Hội đồng năng lượng quốc gia, the National Energy Board, đã ra lệnh cắt giảm số xăng chuyển trên hệ thống ống dẫn  Trans Northern vì những lo lắng về tình trạng an toàn của hệ thống ống dẫn xăng, đã không được bảo trì đúng mức.

Hệ thống the Trans Northern Pipeline dài 918 cây số, dẫn xăng  dầu từ thị trấn Nanticoke đến  Toronto và từ Montreal đến thành phố Oakville.Hàng ngày có 172,900 thùng dầu xăng đã  được vận chuyển trên hệ thống này.

Tin tức khác...