Nguy cơ hạn hán ngày 1 trầm trọng, sẽ thiếu nước uống ở Hoa Kỳ.

Hồ nước Mead

Arizona: Mới đây đài CNN có một bài nhận định đáng chú ý về nguy cơ hạn hán đang đe dọa và nước uống sẽ thiếu hụt trầm trọg cho miền tây và tây bắc của nước Mỹ.
Tại tiểu bang Arizona, sự khác biệt giữa một nông gia thành công và những nông gia khác thất bại là nước!: những nông gia thành công là những người có thể kiếm được nước tưới cây.
Ông Dan Thelander là nhà nông ở thế hệ thứ nhì ở vùng Maricopa, tiểu bang Arizona cho biết là một nửa số nước mà ông dùng cho việc trồng trọt lấy từ những giếng đào sâu dưới mặt đất và một nửa số nước còn lại lấy từ con sông Colorado, cách khu vực của ông hàng trăm dặm đường.
Cả hai nguồn nước dùng cho gần 40 triệu cư dân Mỹ trong khu vực rộng 618 ngàn cây số vuông bao gồm một phần các tiểu bang Colorado, New Mexico, Wyoming, Utah, Nevada, California và toàn bộ tiểu bang Arizona.
Ngoài việc cung cấp nước uống cho 40 triệu dân Mỹ, con sông Colorado bắt nguồn từ rặng núi Rocky cung cấp nước trồng trọt cho 5 triệu mẫu ruộng từ Mễ Tây Cơ đến vịnh California.
90 phần trăm số nước dùng ở thành phố Las Vegas tùy thuộc vào con sông Colorado này.
Những ô nhiễm môi trường gây ra do người đã tạo thêm những thiên tai, những hạn hán kéo dài nhiều năm và khiến số lượng nước ngầm dưới đất và mực nước con sông Colorado cạn dần.
Mực nước của hồ dự trữ Mead lấy nước từ con sông Colorado đã xuống đến mực thấp nhất.
Người ta tự hỏi là trong vòng bao lâu nữa, mực nước sông Colorado cũng như số lượng nước ngầm sẽ xuống đến mức cạn đáy, và lúc đó 40 triệu dân Mỹ sẽ uống nước ở đâu?
Nguy cơ của một di dân vĩ đại ở Hoa Kỳ có thể sẽ diễn ra và một trong những nơi có nhiều nước dự trữ, ở gần và thu hút cư dân Hoa Kỳ là Canada.
Cũng có những khảo cứu cho thấy là mực nước sông Colorado sẽ cạn đến đáy vào năm 2023, và như thế chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa?

Tin tức khác...