Nguy cơ có cuộc đình công Bưu Điện vào đầu tháng 9.

Ottawa: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong ngày thứ hai 16 tháng 7, ông Mike Palecek, chủ tịch nghiệp đoàn nhân viên bưu điện Canada đã nói là nghiệp đoàn nhân viên này đã không có hợp đồng mới kể từ mùa đông năm ngoái.
Cũng theo lời ông chủ tịch nghiệp đoàn thì đại diện của nghiệp đoàn và bưu điện Canada đã thương thảo trên 100 lần, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
50 ngàn nhân viên bưu điện có thể sẽ đình công, và ngày đình công có thể sẽ là ngày 9 tháng 9?
Trong khi đó theo ông Philipe Legault, phát ngôn viên của bưu điện Canada thì bưu điện Canada đã đưa một chuyên viên hòa giải ( a mediator) tham gia những cuộc thương thảo hợp đồng mới từ cuối năm 2017 cho đến nay.
Cũng theo người phát ngôn viên thì bưu điện Canada sẽ tìm một giải pháp tốt đẹp nhất cho nhân viên và cả cho khách hàng.

Tin tức khác...