Người tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử Mỹ quốc.

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc phỏng vấn của báo New York Times hôm thứ tư ngày 2 tháng giêng, ông Harry Reid, cựu thủ lãnh nhóm thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã nói tổng thống Trump là một vị tổng thống Mỹ tệ hại nhất từ trước đến nay.
Ông cựu thượng nghị sĩ Reid cũng nói ông Trump là một người vô luân ( amoral: theo định nghĩa tự điển thì vô luân (amoral) khác với vô đạo đức( immoral). Một người vô đạo đức là một người biết là không đúng nhưng vẫn làm, trong khi một người vô luân là người làm những việc vô đạo đức, nhưng không biết việc làm đó đúng hay sai?)
Theo cựu thượng nghị sĩ Reid thì ông Trump có thể bắn súng vào đầu một người khác mà chẳng có một chút hối hận, là người không có lương tâm.
Thượng nghị sĩ Reid về hưu cuối năm 2017, sau 5 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ, đã nói với phóng viên báo New York Times là tổng thống Trump là người nói dối, là người chuyên lường gạt và là người mà người ta không thể nói phải trái.
Mới đây đại tướng về hưu Stanley McChrystal cũng cho là ông Trump là một người nói dối và vô đạo đức ( immoral).

Tin tức khác...