Nghị viên thành phố muốn cấm chủ nhân đem chó vào làm bậy trong sân trường

Toronto: Trong phiên họp của hội đồng thành phố Toronto diễn ra hôm thứ sáu ngày 13 tháng 10, bà nghị viên Janet Davis đã tìm cách giúp những học sinh không dẫm phải phân chó trong các sân trường.

Nghị viên Janet Davis đề nghị chính quyền thành phố  cho thi hành nghiêm ngặt lệnh buộc chủ nhân những con chó khi dắt chó vào sân trường họv, phải xích cón chó lại và chủ nhân phải có nhiệm vụ hốt ngay những đống phân mà những con chó của họ vừa thải ra trong sân trường.

Tuy nhiên theo ông Ryan Bird, phát ngôn viên của hội đồng giáo dục thành phố Toronto thì các nhân viên an ninh thành phố, những “by-law” officers, không có quyền hạn duy trì luật lệ trong những trường học, mà việc bảo vệ an ninh của các trường học là do nhân viên an ninh cơ hữu của hội đồng giáo dục thành phố.

Cũng theo ông Bird thì với 584 trường học trong vùng thủ phủ Toronto, hội đồng giáo dục không có đủ nhân viên an ninh để theo dõi và ngăn ngừa việc chó không có xích vào sân trường và làm bậy.

Tin tức khác...