Toronto là một trong 5 thành phố an toàn nhất thế giới và Saigon là một trong 5 thành phố cầm đèn đỏ.

London, Anh : Trong hôm chúa nhật ngày 15 tháng 10, tạp chí The Economist ở London, Anh, đã công bố một bảng sắp hạng 60 thành phố lớn trên thế giới về phương diện an toàn trong cuộc sống.

Theo bản sắp hạng này thì thành phố Toronto  là một trong 5 thành phố an ninh nhất thế giới, trong khi thành phố Saigon là một trong 5 thành phố cầm đèn đỏ.

Nếu nói riêng về Bắc Mỹ thì Toronto là thành phố an toàn nhất.

Theo bảng sắp hạng về an toàn thì 5 thành phố đứng hàng đầu theo thứ tự cao xuống thấp là các thành phố Tokyo, Singapore, Osaka, Toronto  và Melbourne (Úc)..

Bản sắp hạng cũng không làm  ngừoi ta ngạc nhiên khi các thành phố ở Nhật, Tân Gia Ba là những nơi an ninh nhất cho cuộc sống, vì súng đạn không được bán  tự do như ở Mỹ, và các quốc gia này cung cấp cho cư dân những quyền lợi  về y tế, hưu bổng và xã hội đầy đủ.

Thành phố Saigon đứng hàng thứ 56  trong bảng sắp hạng 60 vùng thủ phủ trên thế giới, cho thấy cuộc sống của cư dân trong thành phố Saigon thiếu những bảo vệ an ninh.

Thành phố đứng hàng chót là thành phố Karachi, ở Pakistan.

Trong bảng sắp hạng ,thiếu tên những thành phố lớn của Canada như Vancouver và Montreal.

More Stories...