Nghi can Bruce McArthur nhận 8 tội giết người

Toronto: Trong phiên tòa diễn ra trong hôm thứ ba ngày 29 tháng giêng tại thành phố Toronto, nghi can Bruce McArthur đã nhìn nhận giết 8 người trong cộng đồng những người đồng tính sống ở trong thành phố Toronto.
Thay vì không nhận tội, và nghi can sẽ bị xử qua một bồi thẩm đoàn và thời gian xử có thể kéo dài nhiều tháng, nghi can McArthur đã nhận tội giết 8 người, và thẩm phán tòa án sẽ tuyên án trong 1 phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng hai sắp tới.
Nghi can McArthur, năm nay 67 tuổi, đã nhận tội giết những nạn nhân đồng tính sau đây :Selim Esen, Andrew Kinsman, Majeed Kayhan, Dean Lisowick, Soroush Mahmudi, Skandaraj Navaratnam, Abdulbasir Faizi, và Kirushna Kanagaratnam

Tin tức khác...