Nhiệt độ cộng cái lạnh của sức gió ở tiểu bang Minnesota xuống đến mức trừ 70 độ.

Minneapolis, Minnesota: Cái lạnh cực kỳ đã diễn ra ở miền trung nước Mỹ trong những ngày qua, nơi mà nhiệt độ cộng cái lạnh của sức gió đã xuống thấp hơn nhiệt độ ở Bắc Cực.
Cái lạnh buốt như sống trong tủ băng đã diễn ra trong ngày thứ ba 29 tháng giêng, từ các tiểu bang North và South Dakota, qua đến tiểu bang New York.
Nhiệt độ cộng thêm cái lạnh ở nhiều vùng trong tiểu bang Minnesota đã xuống đến mức trừ 70 độ.
Theo lời khuyến cáo của sở khí tượng quốc gia, thì với nhiệt độ xuống ở mức trừ 50 độ, thì da thịt của người ta có thể bị tê cóng và hư hại trong vòng 5 phút khi ra ngoài trời, và cách đề phòng tốt nhất là đừng ra ngoài trời nếu không cần thiết.
Theo đài CNN thì trong hai ngày thứ ba và thứ tư, trên 2 ngàn chuyến bay đi và đến các phi trường ở miền trung Mỹ, gồm cả phi trường Chicago, đã bị hủy bỏ.
Khoảng 212 triệu người Mỹ, hay 72 phần trăm dân số Hoa Kỳ phải chịu đựng cái lạnh khủng khiếp trong hai ngày thứ ba 29 tháng giêng và thứ tư 30 tháng giêng.

Tin tức khác...