Ngày Y Tế 2018

Hôm thứ Bảy 3/11, Hội Y-Nha-Dược tại thành phố Montréal đã cùng tổ chức Ngày Y Tế 2018, tại Centre des Loisirs de Saint-Laurent. Đề tài chính năm nay là Sức Khoẻ & Tuổi Thọ. Mặc dầu thời tiết vào sáng thứ bảy rất xấu, nhưng đồng hương tham dự rất đông đủ. Ban tổ chức đã xếp sẵn khoảng 300 ghế, và phòng sinh hoạt đã gần như  không còn chỗ trống. Chương trình rất dài, được bắt đầu từ 10 giờ sáng, và kết thúc vào 4 giờ chiều, với nhiều đề tài liên quan đến sức khoẻ ở những người lớn tuổi. Các diễn giả đã trình bày những đề tài chuyên môn, với nhiều hình ảnh chi tiết và thí dụ điển hình, để mọi người có thể theo dõi và hiểu một cách dễ dàng.


Sau những bài diễn thuyết, đồng hương đã có dịp đặt câu hỏi đến các diễn giả. Đây là dịp mà các diễn giả có thể trả lời một cách chi tiết về từng trường hợp riêng, từ đó đồng hương có thể hiểu thêm và áp dụng ngay vào những trường hợp cụ thể.

Trong ngày Y Tế hôm nay, đồng hương cũng có dịp tiếp cận những sản phẩm mới trong nhiều lãnh vực y khoa. Những tiến triển trong y học thúc đẩy những sáng chế mới trong nhiều lĩnh vực: dụng cụ y khoa, thuốc, phương cách chẩn bệnh, phòng bệnh và chữa bệnh. Đây là dịp mà đồng hương có dịp có thể hiểu thêm về sức khoẻ của mình, trong bầu không khí sinh hoạt cộng đồng lành mạnh.

Bác sĩ Đặng Phú Ân, trưởng ban tổ chức của Ngày Y Tế 2018, cho biết: “Anh em chúng tôi đã tổ chức Ngày Y Tế đã được gần 20 năm. Có những thay đổi từng ngày trong ngành Y Khoa, chúng tôi luôn phải cập nhật để có những đề tài mới gửi đến đồng hương trong những ngày Y Tế hàng năm. Khi nhận thấy tần xuất phát hiện của một số bệnh ở cộng đồng chúng ta lên cao, chúng tôi cũng dựa vào đó để tuyển chọn đề tài cho mỗi năm. Mục tiêu chính của anh em chúng tôi luôn là làm sao cho mọi người đều có thể đón nhận những kiến thức một cách dễ dàng, và hấp thu một cách nhanh chóng, nhờ đó mà đồng hương có thể áp dụng những phương pháp giữ gìn sức khoẻ ngay vào cuộc sống thường ngày.”

Ảnh: Trần Văn Cương

Tin tức khác...