Ngày sáo sang sông

Bỏ lại sau lưng
nụ cười rạng rỡ nắng thủy tinh
chiếc lá chao nghiêng, chợt gió

Bỏ lại sau lưng
nỗi buồn vô cớ
thuở yêu đầu đa mang

Bỏ lại sau lưng
lời chim hót lỡ làng
sông chiều nay chao chát sóng

Bỏ lại sau lưng
mùi hương đêm sâu thẳm
quyện đầy vướng víu cỏ may

Bỏ lại sau lưng
mà thôi…xác pháo ngập chân ngày
sang sông

Sáo sổ lồng
lặng lẽ

Thụy Khuê

Tin tức khác...