Ngân hàng và các quỹ đầu tư ở Saudi Arabia được lệnh bán hết những cách đầu tư vào Canada.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 8 tháng 8, chính quyền xứ Saudi Arabia đã ra lệnh cho ngân hàng trung ương xứ này cũng như các quỹ đầu tư trong nước, bán hết tất cả những cách đầu tư có liên quan đến Canada” bằng mọi giá”
Quyết định này cũng như hàng loạt những quyết định khác, vừa được chính quyền xứ Saudi cho thi hành, sau khi chính quyền Canada đã lên tiếng công khai yêu cầu xứ Saudi phải trả tự do cho những người tranh đấu cho nhân quyền, đang bị cầm tù ở Saudi Arabia.
Theo lời của phát ngôn viên xứ Saudi, thì họ rất phẫn nộ khi có những xen vào nội bộ quốc gia, đến từ những nước ngoài.
Trước đó, chính quyền Saudi cho triệu hồi đại sứ từ Canada, trục xuất đại sứ Canada, buộc trên 15 ngàn sinh viên Saudi đang du học ở Canada phải trở về nước trong vòng 1 tháng, hủy bỏ việc đem những bệnh nhân sang chữa bệnh ở Canada..
Theo nhận xét của các bình luận gia, thì xứ Saudi Arabia đã dùng Canada như là một “con dê tế thần”, nhằm đăn re những quốc gia tây phương không có quyền xen vào nội bộ của xứ này trong tương lai?

Tin tức khác...