Ngân hàng trung ương Canada không thay đổi mức lãi suất.

Ottawa: Trong bản công bố hôm thứ tư ngày 12 tháng 4, các thống đốc của ngân hàng  trung ương Canada đã không thay đổi mức lãi suất chủ (key interest) và vẫn ở mức 0.5 phần trăm.

Theo bản công bố của ngân hàng trung ương thì tuy có những tiến triển kinh tế, nhưng còn quá sớm để  kết luận là nền kinh tế của Canada đã vững bước tiến.

Cũng theo nhận xét của các thống đốc ngân hàng trung ương Canada thì sự tiến triển của nền kinh tế Canada trong năm nay 2018 và năm tới 2019 sẽ ở mức  trung bình.

Theo những tiên đoán của ngân hàng trung ương, thì mức gia tăng tổng sản phẩm quốc gia (GDP) của Canada trong năm 2017 sẽ là 2.6 phần trăm, sút giảm xuống còn ở mức 2.1 phần trăm trong năm 2018 và 1.6 phần trăm vào năm 2019.

Cũng theo nhận xét của các thống đốc ngân hàng thì  giá nhà ở vùng  đại thủ phủ Toronto đã gia tăng đến mức “đầu cơ ” ( speculation). Các thống đốc cũng lo ngại là nền kỹ nghệ địa ốc Canada, nhất là nền kỹ nghệ địa ốc ở các vùng đại thủ phủ  sẽ sút giảm trong  tương lai

Tin tức khác...