Ngân hàng trung ương Canada có thể tiếp tục gia tăng mức lãi suất

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 8, 5 đại ngân hàng ở Canada sẽ cho công bố mức lợi nhuận trong tài khóa 3 tháng trước đó, mà các nhà đầu tư đang chú ý xem mức lợi nhuận này có bị ảnh hưởng của những biến cố đang xảy ra: việc thương thảo lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, cuộc chiến mậu dịch đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Canada.
Các chuyên gia tài chánh cũng chờ xem có những thay đổi của mức lãi suất ngân hàng, khi nền kinh tế ở Bắc Mỹ đang phát triển mạnh?
Kể từ mùa hè năm ngoái, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 4 lần và hiện ở mức 1.5 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản, sẽ khiến cho các ngân hàng tư nhân phải gia tăng những mức lãi suất đánh trên số tiền mà khách hàng mượn nhất là lãi suất nợ nhà.
Theo các tiên đoán thì ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản, nhiều lần nữa trong năm nay?

Tin tức khác...