Muốn bảo trợ bố mẹ hay ông bà qua Canada?

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 9, ông Ahmed Hussen, tổng trưởng bộ di dân Canada đã công bố những thay đổi mới trong việc bảo trợ bố mẹ và ông bà của những thường trú nhân qua Canada.
Chính quyền liên bang sẽ cho hủy bỏ việc rút xổ số trong việc bảo trợ bố mẹ và ông bà, và thay vào đó chính quyền liên bang sẽ cho gia tăng số lượng những bậc cha mẹ và ông bà được bảo trợ bắt đầu từ năm tới 2019.
Việc chọn lựa những đơn xin sẽ theo thứ tự : ai nộp đơn trước thì sẽ được cứu xét trước.
Ông tổng trưởng di dân cũng cho biết là chính quyền liên bang sẽ cho gia tăng số người được chấp thuận từ 17 ngàn người hàng năm lên 20 ngàn người.

Tin tức khác...