Ngân hàng Royal kiếm lời kỷ lục 10 tỷ dollars

Montreal: Trong hôm thứ tư ngày 2 tháng 12, ngân hàng lớn nhất Canada, ngân hàng Royal đã cho công bố tiền lợi nhuận trong tài khóa 3 tháng qua.
Trong tài khóa tính đến cuối tháng 10, ngân hàng Royal đã thâu được 2.59 tỷ dollars lợi nhuận, và tính theo nguyên năm, số lợi nhuận của ngân hàng này đã lên đến 10.03 tỷ dollars, một số lời kỷ lục cho một ngân hàng ở Canada.
Ngoài những chi nhánh ở Canada, ngân hàng Royal còn có các chi nhánh ở Hoa Kỳ và Caribbean
Sự suy thoái của nền kỹ nghệ dầu khí ở các tỉnh bang miền Đông cũng đã làm giảm số lợi nhuận của ngân hàng này trong năm qua.
Trong năm qua, ngân hàng Royal cũng cắt giảm 528 nhân viên.
Cũng trong ngày thứ tư, National Bank, ngân hàng lớn hàng thứ sáu của Canada cũng cho công bố lợi nhuận.Trong ba tháng qua, số lợi nhuận của ngân hàng National gia tăng 5 phần trăm và ở mức 347 triệu dollars, với số lợi nhuận cho nguyên năm là 1.62 tỷ dollars.

More Stories...