Ông thị trưởng Toronto dự trù gia tăng thuế thổ trạch

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm 2 tháng 12, ông thị trưởng thành phố Toronto dự trù gia tăng mức thuế thổ trạch thêm 0.5 phần trăm, để có tiền cho các chương trình phát triển hệ thống chuyên chở công cộng và nhà cửa cho người nghèo.
Trong bải diễn văn đọc tại hội quán The Economic Club of Canada, ông thị trưởng John Tory đưa ra chương trình trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2017, buộc chủ nhân các căn nhà trong thành phố, phải trả thêm một phần thuế nữa, trong loại thuế thổ trạch.
Cũng theo ông thị trưởng thì vào năm 2017, trung bình một chủ nhà phải đóng thêm $13 thuế thổ trạch, và mức thuế sẽ gia tăng thêm trong vòng 4 năm sau đó.
Với số tiền thuế thâu thêm, vào khoảng 10 triệu dollars, sẽ giú cho chính quyền thành phố tu sửa các hệ thống chuyên chở công cộng, sữa sang các chúng cư cho người nghèo.
Dự trù gia tăng thuế này, đã gây nhiều chỉ trích. Trong thời gian tranh cử chức thị trưởng trước đây, ông John Tory đã hứa là sẽ không tạo thêm thuế mới, để kiếm tiền cho các chương trìmh sửa chữa đường xá cầu cống.
Mức gia tăng thuế này, cần được hội đồng thành phố biểu quyết chấp thuận.

More Stories...