Ngân hàng CIBC thiết lập một chi nhánh ngân hàng mới, cắt đứt liên hệ với công ty tài chánh PC Financial.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 8, ngân hàng CIBC đã công bố việc thiết lập một ngân hàng mới thay thế cho ngân hàng PC Financial mà ngân hàng CIBC đã tổ hợp điều hành với công ty bách hóa Loblaws.

Ngân hàng CIBC, ngân hàng lớn hàng thứ năm ở Canada  cho biết là ngân hàng này sẽ thiết lập một chi nhánh ngân hàng mới có tên là  Simplii Financial  thay thế cho ngân hàng PC Financial.

Hai triệu khách hàng đang dùng hệ thống ngân hàng PC Financial sẽ được chuyển qua ngân hàng Simplii Financial vào tháng 11 năm nay.

Cũng theo phát ngôn viên của ngân hàng CIBC thì sẽ không có những thay đổi cho khách hàng: họ vẫn dùng cùng một trương mục ngân hàng, vẫn có quyền trả tiền chi phí điện nước, cũng như tiếp tục được mượn nợ nhà…

Những khách hàng  sẽ nhận được thẻ lấy tiền hay trả tiền mặt (debit card) mới.

Những chi nhánh ngân hàng PC trong các tiệm Loblaws sẽ đóng cửa.

Những người dùng thẻ tín dụng  PC Financial Master  card sẽ không  có những thay đổi.

More Stories...