Ba thành phố Canada trong danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới

Thành phố Vancouver

London, Anh: Trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 8, báo The Economist đã cho công bố bản sắp hạng thường niên những thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Bản dan sách này có tên là the Economist’s Global Liveability Report, sắp hạng 140 quốc gia trên thế giới.

Trong bảng sắp hạng năm nay 2017, thành phố cầm đèn đỏ là thành phố Damascus, thủ đô của  xứ Syria.

Trong số 10 thành phố sắp hạng đầu có 3 thành phố ở Úc Đại Lợi và 3 thành phố khác ở Canada.

Không có thành phố Mỹ nào trong 10 hàng đầu: thành phố đáng sống nhất ở Hoa Kỳ là thành phố Hạ Uy Di được xếp hàng thứ 17.

Các nhân viên của tổ chức đã xếp hạng các thành phố trên thế giới dựa vào 30 tiêu chuẩn khác nhau.

Sau đây là danh sách của 10 thành phố hàng đầu.

Ba thành phố ở Canada là Vancouver, Toronto và Calgary đã được xếp hạng 3, 4 và 5.

Thành phố đứng hàng đầu là thành phố Melbourne của nước Úc được 97.5 trên 100 điểm, trong khi thành phố Vancouver đứng hàng 3 có 97.3 điểm  và thành phố Toronto đứng hàng 4 có 97.2 điểm, nghĩa là cũng suýt soát đồng hạng với nhau.

 

Tin tức khác...