Nền kỹ nghệ trồng cần sa ở tỉnh bang Ontario, sửa soạn cho việc bành trướng

Toronto ( CTV): Trong khi chính quyền liên bang chuẩn bị cho việc hợp thức hóa cần s ở Canada, thì 27 công ty đã có giấy phép trồng và bán cần sa y khoa ở Canada, chuẩn bị cho việc bành trướng.

Một trong những công ty trồng cần sa y khoa lớn nhất Canada là công ty Tweed đang chuẩn bị mở rộng việc hoạt động.

Theo lời ông Mark Zekulin, chủ tịch công ty Tweed thì cơ sở của công ty này ở thị trấn Smith Falls, tỉnh bang Ontario đã sẵn sàng cho thị trường cần sa hợp pháp được công nhận.

Ông Zekulin tiên đoán là việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ không nhanh chóng như việc hợp thức hóa cần sa ở tiểu bangColorado, Hoa Kỳ diễn ra vào năm 2012.

Mới đây thủ tướng Justin Trudeau đã bổ nhiệm dân biểu Bill Blair, là người đặc trách về việc hợp thức hóa cần sa. Dân biểu Bill Blair nguyên là cảnh sát trưởng thành phố Toronto, là người có nhiều kinh nghiệm về những cách đối phó với các dịch vụ mua bán ma túy, cần sa khi ông còn là cảnh sát trưởng.

More Stories...