Cẩn thận khi đi taxi, trả tiền bằng thẻ tín dụng hay thẻ trả nợ (debit card)

Toronto: Đài 680 News mới đây có loan báo những tin tức về một cách lường gạt mới, mà nạn nhân là những khách hàng đi taxi ở các thành phố Montreal và Toronto.

Nghi can có thể là những tài xế tắc xi độc lập. Những người này mướn xe tắc xi theo ngày của các công ty tắc xi trong thành phố.

Những người bị lường gạt , phần lớn là những khách đi taxi ban đêm, nhất là sau khi đi uống rượu ở các hộp đêm trở về.

Những người khách này trả tiền bằng thẻ tín dụng (credit card) hay thẻ trả nợ (debit card).

Những tên tài xế bất lương đã đưa máy cà thẻ tín dụng hay trả nợ cho nạn nhân. Trong máy có sẵn máy hình bí mật ghi lại những số mật mã (pin numbers) của khách hàng.

Sau đó, khi trả lại thẻ tín dụng hay thẻ trả nợ cho khách, những tên bất lương đã nhanh tay tráo, đưa cho khách hàng một thẻ tương tự, và lấy trộm thẻ chính.
vài giờ sau đó, chúng ào ạt rút tiền ra khỏi trương mục của các nạn nhân, đến khi nạn nhân biết thì đã muộn.

Theo đài 680 News thì từ tháng 11 năm 2015 cho đến nay, có ít nhất 65 nạn nhân ở thành phố Toronto đã báo cáo với cảnh sát, và số tiền họ bị lấy trộm lên đến trên 60 ngàn dollars.

Cảnh sát hai thành phố Montreal và Toronto cũng khuyến cáo những người đi taxi và trả tiền bẳng thẻ, hãy cẩn thận khi nhận lại thẻ tín dụng hay thẻ trả nợ từ ngừoi tài xế tắc xi. Đồng thời nền ghi rõ số xe taxi, để nếu có bị mất tiền thì người ta có thể tìm ra thủ phạm.

More Stories...