Nền kỹ nghệ mua bán condos có thể sẽ bị suy thoái?

Toronto: Theo nhận định của chuyên gia tài chánh Don Pittis của đài CBC thì có những lý do khiến nền kỹ nghệ mua bán condos ở vùng thủ phủ Toronto sút giảm trong những năm sắp tới?
1.Mức lãi suất gia tăng: Mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng.
2.Lạm phát cũng sẽ gia tăng theo mức lãi suất và theo sự gia tăng của số lợi tức hàng năm của cư dân.
3.Số các căn condos đang xây cất ở vùng thủ phủ Toronto hiện ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.
Có những tiên đoán cho là số căn condos ở vùng thủ phủ Toronto vào năm 2021 sẽ nhiều hơn mức cầu và do đó sẽ khiến giá các căn condos sút giảm?

Tin tức khác...