Nền kỹ nghệ địa ốc Vancouver tiếp tục sút giảm

Vancouver: Theo những tin tức loan báo thì trong tháng hai vừa qua, nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng thủ phủ Vancouver tiếp tục sút giảm, khi số người đăng bảng bán nhà gia tăng, trong khi những người mua lại chần chờ chưa muốn mua.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì trong tháng hai năm nay, số nhà độc lập bán được đã sút giảm 28 phần trăm, so với số nhà bán được trong tháng hai năm ngoái. Giá nhà bán được cũng giảm 9.7 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức $1,443,100.
Nếu tính chung tất cả mọi loại nhà, thì số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Vancouver trong tháng hai, đã giảm 32.8 phần trăm so với tháng hai năm ngoái, và giá bán trung bình giảm 6.1 phần trăm và ở giá $1,016,600.

Tin tức khác...